Câu hỏi Cách cắt tệp: // từ NSURL


Tôi có một NSURL.
Đó là tệp: //localhost/Users/Me/File.xml

Tôi muốn một NSString đó là /Users/Me/File.xml

Có một số chức năng tốt đẹp tôi có thể sử dụng để làm điều này?


13
2018-06-16 20:52


gốc
Các câu trả lời:


NSURL con đường phương pháp âm thanh như nó làm những gì bạn muốn.


36
2018-06-16 20:55... thường đi trước -isFileURL. - Jens Ayton
.path! Làm thế nào tôi có thể bỏ lỡ điều đó? : D - Zoltán