Câu hỏi Các biểu tượng được bao gồm trong Visual Studio ở đâu?


Tôi nghe nói rằng Visual Studio đi kèm với một thư viện hình ảnh, nhưng tôi không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Có ai biết nó ở đâu không?


76
2017-11-19 14:07


gốc
Các câu trả lời:


Trong VS 2008, họ đang theo:

PROGRAMFILES \ Microsoft Visual Studio 9.0 \ Common7 \ VS2008ImageLibrary \ 1033


31
2017-11-19 14:08

Từ Visual Studio 2012 trở đi, các biểu tượng có thể tải xuống một cách riêng biệt từ Visual Studio:

Thư viện chứa các hình ảnh ứng dụng xuất hiện trong Microsoft Visual Studio, Microsoft Windows, hệ thống Office và các phần mềm khác của Microsoft.

Tải về ban đầu không có sẵn khi Visual Studio 2012 khởi chạy.


113
2017-11-12 16:09Bất kỳ khả năng để có được thư viện biểu tượng cũ hơn mà không cần phải cài đặt phiên bản liên quan của Visual Studio? - SharpShade
@ZapStorm: Bạn có thể sử dụng Orca để trích xuất các tệp CAB từ các MSI và 7-Zip để xác định đúng và trích xuất các tệp biểu tượng (hoặc tệp zip?) từ nó. - Edward Brey
Vẫn còn rất phức tạp nhưng không sao, cảm ơn cho tip :) - SharpShade


Visual Studio 2010:

PROGRAMFILES \ Microsoft Visual Studio 10.0 \ Common7 \ VS2010ImageLibrary \ 1033 \ VS2010ImageLibrary.zip

Giải nén và tận hưởng


13
2017-12-11 22:07

Visual Studio 2005:

C: \ Program Files (x86) \ Microsoft Visual Studio 8 \ Common7 \ VS2005ImageLibrary \ VS2005ImageLibrary


9
2017-11-19 14:10

Thư viện hình ảnh hiện đại VS2012

Microsoft đã xuất bản vào ngày 13/3/2013 về Thư viện hình ảnh Visual Studio phiên bản 2012 và bạn có thể tải xuống từ trang này

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35825


7
2018-03-19 00:42Tôi ước họ sẽ cập nhật nó cho năm 2013. - Blake Niemyjski
@BlakeNiemyjski Có vẻ như họ đã cập nhật nó cho năm 2013. - Patrick White


Visual Studio 2012 cho cửa sổ điện thoại

C: \ Program Files (x86) \ Microsoft SDK \ Windows Phone \ v8.0 \ Biểu tượng


1
2017-08-11 13:44