Câu hỏi lỗi python: không có mô-đun có tên pylab


Tôi mới sử dụng Python và muốn sử dụng nó plot chức năng tạo biểu đồ. Tôi đang sử dụng ubuntu 12.04. Tôi đã làm theo các bước cài đặt Python từ http://eli.thegreenplace.net/2011/10/10/installing-python-2-7-on-ubuntu/ nhưng khi tôi làm

from pylab import *

Tôi nhận được lỗi này

>>> from pylab import *
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named pylab

Phiên bản Python của tôi là python 2.7. Ai có thể cho tôi biết tôi đang thiếu gì ở đây không?


76
2018-06-09 23:30


gốc


Tôi đã cài đặt scipy trong một virtualenv, những gì được giải quyết cho tôi là pip install matplotlib. - elias


Các câu trả lời:


Bạn sẽ cần phải cài đặt numpy, scipy và matplotlib để lấy pylab. Trong ubuntu bạn có thể cài đặt chúng bằng lệnh này:

sudo apt-get install python-numpy python-scipy python-matplotlib

Nếu bạn cài đặt python từ nguồn, bạn sẽ cần phải cài đặt các gói này thông qua pip. Lưu ý rằng bạn có thể phải cài đặt các phụ thuộc khác để thực hiện việc này, cũng như cài đặt numpy trước hai loại kia.

Điều đó nói rằng, tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng phiên bản của python trong kho như tôi nghĩ rằng nó được cập nhật với phiên bản hiện tại của python (2.7.3).


114
2018-06-09 23:34sao tôi không cần phải kết nối những gì được cài đặt trong hệ thống với python mà tôi đã có? nếu tôi làm như bạn đã nói thì nó sẽ cài đặt trong hệ thống. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể kết nối hai? - Sadiksha Gautam
Bạn sẽ phải gỡ cài đặt python mà bạn có và sử dụng phiên bản kho lưu trữ, hoặc sử dụng pip để cài đặt numpy, scipy và matplotlib. Lệnh để làm điều đó là pip install numpy sau đó pip install scipy matplotlib. - Trevor
Đừng quên rằng pylab cần tk: sudo apt-get install python-tk - agmezr


Tôi đã giải quyết vấn đề tương tự bằng cách cài đặt "matplotlib".


33
2017-11-07 18:12

Tôi đã cài đặt python-trumpy python-scipy python-matplotlib, nhưng nó không làm việc cho tôi và tôi đã nhận được lỗi tương tự. Pylab không được công nhận mà không có matplotlib. Vì vậy, tôi đã sử dụng điều này:

from matplotlib import pylab
from pylab import *

và làm việc cho tôi.


8
2018-05-15 05:47Mặc dù mã này có thể trả lời câu hỏi, nhưng sẽ tốt hơn nếu đưa vào một số ngữ cảnh, giải thích cách hoạt động và thời điểm sử dụng nó. Câu trả lời chỉ có mã không hữu ích trong thời gian dài. - Bono
Tôi không nhận được quyền bỏ phiếu cho câu trả lời này: Tôi đã có cùng một vấn đề và thực sự, pylab là một phần của matplotlib và một số kịch bản vẫn cố gắng tải nó trực tiếp. Mã ở trên là tự giải thích: là 'tải pylab từ matplotlib'. - formiaczek


Lỗi có nghĩa là pylab không phải là một phần của thư viện Python chuẩn. Bạn sẽ cần phải tải xuống và cài đặt nó. Tôi nghĩ rằng nó có sẵn Đây Họ có hướng dẫn cài đặt đây


3
2018-06-09 23:35

Những gì bạn đã làm bằng cách làm theo các hướng dẫn này được tạo ra một bản cài đặt Python hoàn toàn mới, tách biệt với hệ thống Python được quản lý bởi các gói Ubuntu.

Các mô-đun bạn đã cài đặt trong hệ thống Python (ví dụ: cài đặt qua gói hoặc bằng cách cài đặt thủ công bằng cách sử dụng hệ thống Python để chạy quá trình thiết lập) sẽ không có sẵn, vì /usr/local-dựa trên python được cấu hình để xem trong các thư mục mô-đun riêng của nó, không phải là hệ thống của Python.

Bạn có thể thêm lại các mô-đun bị thiếu ngay bây giờ bằng cách tạo chúng và cài đặt chúng bằng cách sử dụng /usr/localdựa trên Python.


3
2018-06-09 23:38

Với việc bổ sung Python 3, đây là một mã được cập nhật hoạt động:

import numpy as n
import scipy as s
import matplotlib.pylab as p #pylab is part of matplotlib

xa=0.252
xb=1.99

C=n.linspace(xa,xb,100)
print(C)
iter=1000
Y = n.ones(len(C))

for x in range(iter):
    Y = Y**2 - C   #get rid of early transients

for x in range(iter): 
    Y = Y**2 - C
    p.plot(C,Y, '.', color = 'k', markersize = 2)

p.show()

0
2018-05-05 05:28