Câu hỏi Kiểm tra trạng thái của tin nhắn GCM


Tôi đang cố gắng gửi tin nhắn đến điện thoại của mình bằng cách sử dụng GCM. Tôi nhận được thông báo id = 0 ... nhưng điện thoại của tôi không hiển thị bất kỳ thông báo nào. Có cách nào để kiểm tra trạng thái tin nhắn (đã gửi, chờ, v.v.)


11
2017-08-14 12:29


gốc
Các câu trả lời:


Không. Nếu bạn nhận được thông báo message_id = xxxx thì máy chủ GCM đã chấp nhận yêu cầu của bạn và sẽ xử lý yêu cầu càng sớm càng tốt. Bất cứ điều gì xảy ra sau đó bạn không kiểm soát được. Bạn sẽ không nhận được phản hồi khác cho dù tin nhắn được gửi đến các thiết bị dự định hay không.


8
2017-08-14 15:08

Google gần đây đã thêm hỗ trợ để xem trạng thái tin nhắn của bạn được gửi qua GCM. Theo những bươc này:

Thống kê GCM

Bạn có thể đăng ký GCM cho cả ứng dụng Play và ứng dụng không phải của Play. Tuy nhiên, thống kê GCM sẽ chỉ khả dụng cho các ứng dụng Google Play đã xuất bản. Để xem thống kê GCM trên Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển trên Google Play của bạn, dưới đây là cách liên kết Khóa API đơn giản GCM hoặc mã thông báo C2DM với ứng dụng của bạn:

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển trên Google Play của bạn.
  2. Chọn một ứng dụng.
  3. Trên menu bên trái, nhấp vào Dịch vụ và API.
  4. Nhấp vào nút Liên kết người gửi ID.
  5. Nhập khóa API GCM hoặc mã thông báo đăng nhập ứng dụng khách C2DM của bạn.
  6. Nhấp vào Liên kết.
  7. Khi ứng dụng của bạn được xuất bản, bạn có thể xem thống kê GCM trên ứng dụng của mình Trang thống kê.

Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển trên Google Play của bạn.

  1. Chọn một ứng dụng.
  2. Trên menu bên trái, nhấp vào Chẩn đoán GCM.

enter image description here


8
2017-11-13 14:37