Câu hỏi Làm cách nào để thêm: được lưu trong bộ nhớ cache hoặc: được ủy quyền vào danh sách khối docker-compose.yml?


Tiêu đề nói tất cả. Tôi có một vài tập được thiết lập là chỉ đọc (:ro) nhưng muốn thử nghiệm :cached và :delegated để giúp đỡ với hiệu suất tập tin i / o, nhưng không thể tìm ra cách để thiết lập điều này trong một tập tin soạn thảo.

Ồ, tôi đã thử nghiệm rồi:

volumes: - external:internal:cached


8
2018-05-08 09:53


gốc


Tôi đã thử tương tự (chỉ cần thêm :cached) và có một Mounts denied: 9p: Stack overflow lỗi trên osx. - Reinout van Rees
Tôi hỏi cùng một câu hỏi về github: github.com/docker/for-mac/issues/1592#issuecomment-300141156 - Reinout van Rees


Các câu trả lời:


Tôi đã không chạy phiên bản đủ mới (cạnh kênh) của Docker để các lệnh không hoạt động. Sau khi nâng cấp, mọi thứ hoạt động như mong đợi.


3
2018-05-09 12:51Trong trường hợp của tôi, nó làm việc sau khi khởi động lại ... Vì vậy, cú pháp là OK :-) - Reinout van Rees